vlag en wapen republiek Suriname

KABINET VAN
DE PRESIDENT


Werkgroep herstructurering huisvestingsbeleid

Huisvesting is een belangrijke beleidspeiler voor de Regering Bouterse/Ameerali. In de Regeringsverklaring van 1 oktober 2010 werd al aangegeven dat er huizen gebouwd zullen gaan worden. De regering vindt het van onbeschrijflijk belang dat elke Surinamer, indien zij dat wil, in een eigen huis kan wonen. Vooral vanwege de positieve ontwikkelingsbelangen op sociaal-maatschappelijk vlak die het wonen in een eigen huis zal stimuleren.

Voorheen viel volkshuisvesting alleen onder het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Vanwege het aanwezige huisvestingstekort en de grote vraag naar huizen buiten Paramaribo heeft de regering besloten om een extra push te geven aan dit beleidsvlak. De instelling van een uiteindelijke Huisvestingsautoriteit Suriname;  

  • gaat toezien dat er een evenwichtige verdeling komt van gebieden waar huizenbouw gaat plaatsvinden
  • gaat ervoor zorgen dat de samenleving zelf in staat zal zijn om huizen te bouwen met hypothecaire financiering  
  • en zal een grotere groep huishoudens toegang geven tot een woning

Op 13 april 2011 is de Werkgroep Herstructurering Huisvestingsector en het Management Team Huisvesting geinstalleerd door president Desiré Delano Bouterse. De Werkgroep staat onder leiding van Etienne Boerenveen. Het management team wordt geleid door Mark Rommy. De werkgroep zal zes maanden in functie zijn en zal binnen die periode een herstructureringsplan presenteren voor de Huisvestingsector. Zij hebben een vijftal opdrachten, deze zijn:

1. Opstarten van het Woningbouwprogramma,
2. Updaten en opstellen van alle relevante Wetgeving op het gebied van Woningbouw en Huisvesting,
3. Formaliseren van een voordelige financieringsmodaliteit,
4. Bevorderen van de Publiek Private Samenwerking (PPS), w.o. de samenwerking met woningbouwcorporaties 
5. Awareness / bewustwording